PUL Insurance Companies

För dig som representerar ett försäkringsbolag

Information om dina personuppgifter som användare av Yallotrades system
Vi sparar de personuppgifter som uppgivits av dig eller din arbetsgivare på yes.yallotrade.com. Det gör vi för att kunna fullfölja avtalet mellan företaget som du representerar och Yallotrade AB.
Syftet är att ge varje användare en individuell inloggning till systemet så att ni kan utföra era arbetsuppgifter. När du arbetar i systemet så loggas det du har gjort på ditt användarnamn. Ditt namn kan även förekomma i statistikfiler. Om du inte vill att dina uppgifter ska sparas av systemet så kan du tyvärr inte vara en registrerad användare av systemet.
Vem har tillgång till dina uppgifter?
Dina företagskontaktuppgifter kan komma att lämnas ut till den motpart (köpare/säljare) som behöver komma i kontakt med dig gällande ett specifikt ärende.
Din arbetsgivare har också tillgång till dina uppgifter och är den som slutgiltigt bestämmer vilka som ska vara företagets registrerade användare.

Att förvara dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt är en central del i vårat system. Vi har vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter vi har mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst, röjande, ändring och förstöring. Dina uppgifter sparas så länge det krävs enligt avtalet mellan företaget du representerar och Yallotrade.

Rättigheter

Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter. Dels om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig, om du vill få någon uppgift rättad, utlämnad eller raderad, eller om du vill begränsa hur uppgifterna används. Så länge detta inte går stick i stäv mot andra lagkrav (t ex hur länge vi måste spara dem) så kommer vi att uppfylla det.
Kontakta Dataskyddsansvarig så hjälper vi dig snarast möjligt.

Klagomål på Yallotrades personuppgiftshantering

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar en förfrågan från dig så kan du kontakta tillsynsmyndigheten:
Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm
Här kan du läsa mer om hur de hanterar klagomål:
https://www.datainspektionen.se/om-oss/arbetssatt/klagomal/

Kontakta oss

Om du har några frågor eller synpunkter på vår dataskyddspolicy är du välkommen att kontakta oss.
Dataskyddsansvarig
Yallotrade AB
Kungsgatan 84
112 27 Stockholm
08-410 434 00
Skriv ”Dataskyddsansvarig” i ämnesraden.

Unsere Kooperationspartner