Certifiering – Regelverk och Process

För att bli godkänd att handla personbilar av försäkringsbolag via Claiton krävs att din verkstad uppfyller nedanstående regelverk, kontrolleras och certifieras

Kontroll och certifiering sker enligt processen nedan av Claiton tillsammans med samarbetspartner. Om du redan har en branschcertifiering, kontakta Claiton för information om den eventuellt kan gälla även hos oss.

Regelverk för personbilar

1. Reparationsanvisningar

Verkstaden ska vid kontroll kunna uppvisa att den har tillgång till biltillverkarens reparationsansvisningar för respektive bilmärke och modell. Verkstaden ska vid varje reparation kunna visa att reparationsanvisningen har följts till 100%.

Verkstaden skall vara ansluten till ATI-Plåt informationstjänst.

2. Utbildning

En eller flera på verksamheten skall ha CABAS utbildning, CABAS Grundutbildning i plåtskadekalkylering via CAB. Underlag för att anställd/a i verkstadens verksamhet har genomgått utbildning skickas till Claiton i samband med ansökan.

Verkstaden ska ha dokumenterad relevant utbildning för att utföra arbetet.

3. Verktygskrav

Av biltillverkaren anvisade specialverktyg, vid behov exempelvis rikt- eller mätbänk, skall alltid finnas tillgängliga på verkstaden under reparationstiden. Vid användning av specialverktyg skall skadereparatören ha dokument som visar att specialverktygen har använts under reparationens gång.

4. Reservdelar

Endast av biltillverkaren godkända reservdelar får användas.

5. Kvalitetssystem och certifiering för verkstäder

Verkstaden skall ha ett dokumenterat kvalitetssystem och vara certifierad via följande alternativ:

Länsförsäkringar Miljö & Kvalité Klass 1

Kvalitetssäkrad Skadeverkstad – riktlinjerskadeverkstad.com

De som redan innehar certifikat av ovannämnda ska skicka underlag till Claiton på info@claiton.se i samband med ansökan.

Det är önskvärt att verkstaden har miljöledningssystem (ISO 14001) eller liknande certifikat.

6. Dokumentation

Verkstaden skall vid kontroll kunna uppvisa alla relavanta dokument via Claitons portal.

7. Ansvar

Verkstaden är alltid ansvarig för att reparationen utförs fackmannamässigt enligt biltillverkarens anvisning och krav.

8. Ekonomi

Verkstadens bolagsform skall vara aktiebolag och ska ha registrerad F-skatt samt vara aktiv i momsregistret. Verkstaden ska inte ha några betalningsanmärkningar eller obetalda skatter. Verkstaden skall ha god och stabil ekonomi. Soliditeten skall överstiga 20%, kassalikviditeten skall överstiga 70% och omsättning skall överstiga 1 mkr senaste räkenskapsåret.

Verkstaden skall ha korrekt verksamhetsbeskrivning och/eller SNI-kod hos Skatteverket: 45202 Plåt, lack och glasreparationer på motorfordon utom motorcyklar.

Process

För att få tillgång till ett användarkonto för att handla personbilar av försäkringsbolag via Claiton, krävs att du innehar ett certifikat antingen via Länsförsäkringar Miljö & Kvalité Klass 1 eller Kvalitetssäkrad Skadeverkstad samt intyg på CABAS grundutbildning.
När en ansökan inkommer går Claiton först och främst igenom skadeverkstadens ekonomi, därefter kontrollerar Claiton om skadeverkstaden innehar ovan nämnda certifikat och dokument. Kopior på underlag skickas till info@claiton.se

I det fall skadeverkstaden inte uppfyller kraven får verkstaden besked om detta via mejl. Vill man ha mer information om varför man inte uppfyller kraven så kan man kontakta oss via mejl på info@claiton.se.

När genomgången av ansökan är klar och skadeverkstaden uppfyller samtliga krav så får skadeverkstaden ett mejl med information om att man har blivit godkänd att handla sökt fordonstyp. Kontot är personligt och ska inte delas med andra.

Kopia på underlag ska skickas in årligen till Claiton på info@claiton.se trots aktivt användarkonto. På detta sätt kan Claiton upprätthålla kvalitén på köpare i systemet och till försäkringsbolagen. Claiton tar kontakt med respektive skadeverkstad när det är dags att inkomma med kopior av uppdaterade dokument.

Viktigt att samtliga ansökande skadeverkstäder först läser igenom regelverk, process samt krav för att säkerställa att man uppfyller de krav och användarvillkor vi ställer. Detta för att undvika onödiga problem eller missförstånd vid ansökan eller vid kontakt med Claiton.

Claiton AB tar löpande hjälp av en befintlig underleverantör för att säkerhetsställa att ansökande/aktiva bolag håller upp till ovan krav.

Regelverk för reparation av andra fordonskategorier

Reparationsanvisningar

Ansökande ska vid kontroll kunna uppvisa att den har tillgång till fabrikantens  reparationsansvisningar för respektive märke och modell.

Av fabrikantens anvisade specialverktyg, vid behov skall alltid finnas tillgängliga på verkstaden under reparationstiden. Vid användning av specialverktyg skall skadereparatören ha dokument som visar att specialverktygen har använts under reparationens gång

Reservdelar

Endast av fordonstillverkarens godkända reservdelar får användas.

Dokumentation

Verkstaden skall vid kontroll kunna uppvisa alla relevanta document. (kunna upprätthålla dokumenterat underarbete under reparationens gång).

Ansvar

Verkstaden är alltid ansvarig för att reparationen utförs fackmannamässigt enligt fabrikantens anvisning och krav.

Ansökandes bolagsform ha registrerad F-skatt och vara aktiv i momsregistret. Verkstaden skall ha god och stabil ekonomi utan betalningsanmärkningar eller obetalda skatter.
Claiton ser över soliditeten, kassalikviditeten och omsättning senaste räkneskapsåret.

Ansökande skall ha relevant verksamhetsbeskrivning och/eller SNI-kod hos Skatteverket för ansökt fordonskategori.

Process

När en ansökan skickas in går Claiton igenom ansökandes verksamhet i sin helhel. I det fall verksamheten inte uppfyller kraven får ansökande ett bekräftelsemejl. Vill man ha en mer information om varför man inte uppfyller kraven så kan man kontakta oss via mejl på info@claiton.se

Vid godkänd ansökan skicka bekräftelsemejl med krav/riktlinjer. Kontot är personligt och ska inte delas med andra.

Viktigt att samtliga ansökande skadeverkstäder/verkstäder först läser igenom regelverk, process samt krav för att säkerställa att man uppfyller de krav och användarvillkor vi ställer. Detta för att undvika onödiga problem eller missförstånd vid ansökan eller vid kontakt med Claiton.

Find out more

Contact us today

Let us help you to get started, so your company can start increasing revenue and have a simpler case handling than today. Our servicedesk is open 24 hour.