Demontering av personbilar

Regelverk och process

1. Giltig auktorisation

För att få tillgång till att köpa demonteringsbilar krävs en giltig auktorisation som bilåtervinnare från respektive länsstyrelse där man befinner sig. Kopia på giltig auktorisation skickas in till Claiton AB i samband med ansökan

2. Giltig tredjeparts certifiering via ISO, SBR eller Bilretur.

Claiton AB kräver att bilåtervinnare som ansöker skall ha en tredjeparts certifiering via ISO, SBR eller via Bilretur. Kopia på giltig certifiering skall skickas till Claiton AB i samband med ansökan.

3. Medlemskap

Bilåtervinnare skall vara medlem hos antingen LAGA eller Bildelsbasen.

4. Stabil och god ekonomi.
  • Omsättning på bolag skall överstiga 1MSEK föregående år.
  • Soliditeten skall överstiga 20%
  • Kassalikviditeten skall överstiga 70%
  • Bolaget ska inte ha några registrerade betalningsanmärkningar
  • Bolaget ska gå med positivt resultat

Claiton AB tar löpande hjälp av en befintlig underleverantör för att säkerhetsställa att ansökande/aktiva bolag håller upp till ovan krav.

Ansökan – process
  1. Lägg en ansökan via www.claiton.com
  2. Skicka underlag för giltig auktorisation och tredjeparts certifiering till Claiton AB (info@claiton.com)
  3. Ansökan kommer att hanteras av Claitons Backoffice avdelning. Om det uppstår frågor och funderingar på vägen så kommer Backoffice personal att kontakta bilåtervinnare direkt.
  4. Kontakt tas med bilåtervinnare för att gå igenom den process som avser bilåtervinning av personbilar via Claiton AB.

Find out more

Contact us today

Let us help you to get started, so your company can start increasing revenue and have a simpler case handling than today. Our servicedesk is open 24 hour.